Ukoliko želite da vidite najnovije vijesti, kliknite ovdje!

DVD izdanja


Predavanje S.N. Lazareva: "Odgovori S.N. Lazareva na pitanja čitalaca s Balkana"

Predavanje S.N.Lazareva "Rad na sebi"

(maj 2017.)

Format: dvd
Trajanje: 1:10 min.
Jezik: srpski, latinica (titlovi)

Porudžbina

S.N. Lazarev je u okviru posebnog predavanja odgovorio na veći broj pitanja koja su mu postavili čitaoci iz Srbije, Hrvatske, Slovenije, BiH, Makedonije i Crne Gore. U njima on rasvetljava istorijska i druga aktuelna pitanja koja tište narode balkanskih zemalja.

Odlomak iz predavanja

Neke od tema iz predavanja: 
 • -  Da li je uzrok stalnih ratova na Balkanu to što balkanski narodi nisu prihvatili Gospoda?
 • - Šta S.N. može da kaže o Srbiji i Srbima? Koje je sredstvo za poboljšanje našeg karaktera?
 • - Hoćemo li nestati sa ovih prostora, kao što govore proroci? Možemo li se duhovno uzdići?
 • - Šta je razlog teškom ekonomskom i političkom položaju Srbije?
 • - Koliko je za Rusiju strateški važno da se Srbija što duže odupire pritisku da uđe u EU i NATO?
 • - Kako se zaštititi od poplave negativnih informacija koje dolaze putem medija?
 • - Kako ojačati ljubav u narodu i državi, sa ciljem da mladi na Balkanu požele da imaju više dece?
 • - Zašto je tako eskaliralo nasilje među decom i mladima i postoji li način da se s njim izborimo?
 • - Kako da znamo u kojoj meri treba da prihvatimo Božju volju, a u kojoj meri možemo da delujemo sami, pri čemu nećemo ići protiv Boga i protiv sopstvene duše?
 • - Kako S.N. tumači to što je sve više kontaktera, medijuma, i šta se zapravo skriva iza toga?
 • - Kako se možemo boriti protiv zastranjivanja i udaljavanja svog naroda od Boga?
 • - Kako da se pravilno molimo za svoj narod?
 • - Zašto S.N. Lazarev izbegava da poseti balkanske zemlje?
 • - Da li je greh kada vernik često ponavlja: „Bog iz mene progovara“?
 • - Šta nam S.N. može reći o prosvetljenju? Koliko je to stanje dostižno običnom čoveku i na kakvom se nivou nalazi on sam?
 • - Koji način borbe je dozvoljen i koji je najdelotvorniji ako želimo da promenimo postojeći društveni sistem zato što ugrožava opstanak velikog broja ljudi?
 • - Koliko se puta treba moliti za jedno isto kako bismo bili sigurni da smo se zaista pokajali?
 • - Mnogo je stanovništva migriralo na Balkan i emigriralo s Balkana. Da li je to usled vezanosti za materijalno blagostanje, za bolju i srećniju sudbinu? Kako autor gleda na to i da li vidi neku sličnost s Rusima, koji su takođe u velikom broju raseljeni po Evropi?
 • - Kakav je odnos S.N. prema šamanizmu?

Predavanje S.N. Lazareva "Spasenje dolazi iz Rusije?"

Predavanje S.N.Lazareva "Rad na sebi"

Format: dvd
Trajanje: 59:24 min.
Jezik: srpski, latinica (titlovi)

Porudžbina

Predstavljamo vam prvi deo nove serije predavanja "Spasenje dolazi iz Rusije?", posvećene odgovorima na pitanja koja se odnose na društveni život Rusije. Na mnoga od ovih pitanja još uvek ne mogu nedvosmisleno da odgovore ni naučnici, ni političari niti ekonomisti.

     Zašto i dalje postoje dijametralno suprotna gledišta o istoriji Rusije? Zašto nedostatak dijalektičkog mišljenja u rešavanju problema s kojima se suočava društvo i ruska država, dovode do tragičnih posledica? Kakva budućnost očekuje evropske zemlje? Iz koje perspektive treba gledati na događaje da bismo najrealnije shvatili šta se dešava u Rusiji i svetu? Na ova i mnoga druga važna pitanja S.N Lazarev je odgovorio u novoj seriji predavanja "Spasenje dolazi iz Rusije?"


Odlomak iz predavanja

 • Neke od tema iz predavanja: 
 • - Zašto je propala predrevolucionarna Rusija?
 • - Da li je Staljin je zaista bio tiranin, i u čemu je razlog masovnih represija za vreme njegove vladavine?
 • - Zašto se Staljin može smatrati autorom kineskog modela razvoja države?
 • - Koje su ideje pomogle boljševicima, predvođenim Lenjinom, da dođu na vlast?
 • - Zašto je Lenjin uveo, a Staljin ukinuo NEP (Novu ekonomsku politiku) i koje lekcije možemo da izvučemo iz NEP-a u današnje vreme?
 • - Kakva je uloga Petra I u istoriji Rusije?
 • - Zašto se ruska aristokratija uvek klanjala Zapadu i prezirala svoj narod?
 • - Kako da procenimo ličnosti kao što su Hruščov i Gorbačov?
 • - Zašto epohu vladavine Brežnjeva nazivamo epohom stagnacije?
 • - Kako možemo da objasnimo bahato ponašanje današnje "zlatne omladine"?
 • - Zašto u poslednje vreme sveštenici često postaju učesnici skandaloznih afera?
 • - Kakva je budućnost Evrope? Zašto tako brzo degradira zapadna civilizacija?
 • - Zašto ljudi stalno traže krivce?
 • - U čemu je smisao romana Turgenjeva "Očevi i deca"?

Predavanje S.N. Lazareva "Rad na sebi"

Predavanje S.N.Lazareva "Rad na sebi"

Format: dvd
Trajanje: 01:02:03 min.
Jezik: srpski (titlovano)
Mart 2017. godine

Porudžbina

U ovom vanrednom predavanju koje je S.N. Lazarev održao u martu mesecu, reč je o pitanjima koja muče neke njegove čitaoce. Naime, ispostavilo se da posle čitanja njegovih knjiga neki ljudi uspevaju da ozdrave i promene svoj život, a neki ne. Zašto se to dešava? U čemu najviše greše ljudi koji čitaju njegove knjige a ne postižu željeni rezultat? Šta ih ometa u promeni? O potrošačkom odnosu i cenama knjiga. Kakav je odnos S.N. prema pirateriji njegovih izdanja? S.N. govori detaljno i o situaciji u izdavaštvu, sebi kao autoru, svojim zaradama. Iskreno i otvoreno.


Odlomak iz predavanja

Neke od tema iz predavanja:
 • Zašto nastaje bolest?
 • Kako se osloboditi zavisnosti od alkoholizma?
 • Kako promeniti svoju podsvest na ispravan način?
 • Šta je vera i zašto ona može da čini čuda?
 • Kako se pravilno moliti?
 • Šta je žrtva i zašto je ona tako važna?
 • Kako se pokajati na pravilan način?
 • Koji su univerzalni zakoni kodirani u Bibliji?

Predavanje S.N. Lazareva "Oblici gordosti" - 1

Predavanje S.N.Lazareva "Oblici gordosti 1"

Format: dvd
Trajanje: 01:27:29 min.
Jezik: srpski (titlovano)

Porudžbina

Bez sumnje, ova serija predavanja se može preporučiti svakome jer sadrže veoma važna znanja. Navikli smo da gordost doživljavamo kao nadmoć, samovažnost, ispravnost, beskompromisnost, veliku ponositost na lične zasluge. Ali to je samo manji broj njenih karakteristika.

Gordost se nalazi u korenu svakog greha, poput zavisti, osude, pohlepe, laži, požude, ljutnje, izdaje, prezira prema ljudima, ubistva, poklonstva vlasti i novcu, želje za osvetom i unižavanja sebe ili drugih. Kao posledica ovih negativnih osećanja i postupaka oblikuju se naše bolesti i nesreće. Da bismo ih pobedili, potrebno je da znamo koji su načini borbe sa uzrokom što ih tvori. Kako prepoznati gordost u sebi? Kako je prevazići? Kako započeti realne promene svog karaktera? Navedenim, kao i mnogim drugim pitanjima posvećena je ova serija predavanja.


Neke od tema iz predavanja:

 •     Kako se odvija proces uništenja duše?
 • Šta je osnovna preventiva fizičkih bolesti?
 • Zašto naše "ja" pokušava da dominira u svemu?
 • Kako ćete ostvariti isceljujući efekat koji je bolji od tableta?
 • Kako sačuvati ljubav u složenim i traumatičnim situacijama?
 • Kakva uniženja postoje i kako se pravilno postaviti prema njima da bi postala lek za dušu?
 • Šta je glavna prepreka na putu promena?

Predavanje S.N. Lazareva "Suština sistema br.3"

Predavanje S.N.Lazareva "Suština sistema 3"

Format: dvd
Trajanje: 1:03 min
Jezik: srpski (titlovano)

Porudžbina

Sergej Nikolajevič Lazarev je autor 25 knjiga o duhovnom putu čovekovog razvoja. Više od dvadeset godina on istražuje zakone Vasione i vezu između naših osećanja, to jest  unutrašnjeg stanja bića uopšte uzev, sa onim što se dešava u našem okruženju. U ovom ciklusu predavanja autor govori o osnovnim aspektima svog sistema, o najvažnijim zapažanjima i zaključcima do kojih je došao, kao i načinima i metodama za prevazilaženje problema i bolesti. Ona su namenjena kako zdravim tako i bolesnim ljudima, kako početnicima tako i naprednim čitaocima. U njima autor pruža odgovore na najvažnija pitanja, koja predstavljaju osnov za razumevanje zakona života i čovekove sudbine. 


Odlomak iz predavanja

Neke od tema iz predavanja:

 •     
 • Koje su bolesti duše? Kako se one pojavljuju?
 • Šta je smisao čovekovog života?
 • Kako je ono što nam se dešava povezano s našom podsvešću?
 • Koji su razlozi pada unutrašnje energije?
 • U kojim slučajevima informacije iz svesti prelaze u podsvest?
 • Zašto ispunjenje želja može biti opasno?
 • Šta je to holografska Vasiona?
 • Kako radi program ljutnje na oca?
 • Kako se odvijaju duboke promene u karakteru?
 • Da li se treba boriti s povišenom telesnom temperaturom?
 • Gde se nalazi naša duša?
 • Koja je uloga creva u procesu razmišljanja?
 • Kako su finansijski gubici muža povezani s karakterom njegove žene?
 • Kako voljenoj osobi pomoći da promeni karakter?
 • Šta je smisao religioznih zapovesti?

Predavanje S.N. Lazareva "Suština sistema br.4"

Predavanje S.N.Lazareva "Suština sistema 4"

Format: dvd
Trajanje: 1:01 min
Jezik: srpski (titlovano)

Porudžbina

Sergej Nikolajevič Lazarev je autor 25 knjiga o duhovnom putu čovekovog razvoja. Više od dvadeset godina on istražuje zakone Vasione i vezu između naših osećanja, to jest  unutrašnjeg stanja bića uopšte uzev, sa onim što se dešava u našem okruženju. U ovom ciklusu predavanja autor govori o osnovnim aspektima svog sistema, o najvažnijim zapažanjima i zaključcima do kojih je došao, kao i načinima i metodama za prevazilaženje problema i bolesti. Ona su namenjena kako zdravim tako i bolesnim ljudima, kako početnicima tako i naprednim čitaocima. U njima autor pruža odgovore na najvažnija pitanja, koja predstavljaju osnov za razumevanje zakona života i čovekove sudbine. 


Odlomak iz predavanja

Neke od tema iz predavanja:

 •    
 • Šta je to ličnost čoveka?
 • Koji su uzroci agresivnosti?
 • Do kojih problema dovodi program samouništenja?
 • Kako nas bolesti i neuspesi spasavaju od smrti?
 • Kako nerazumevanje zakona Vasione može da utiče na naše zdravlje?
 • Koje karakterne crte poseduje osoba koja ume da voli?
 • Zašto ne treba zanemarivati sebe radi drugog?
 • Kako hrana utiče na čoveka?
 • Kako pravilno razumeti poniznost?
 • Do čega dovodi pogrešan sistem ciljeva?
 • Kako se pravilno brinuti o deci?

Predavanje S.N. Lazareva "Suština sistema br.5"

Predavanje S.N.Lazareva "Suština sistema 5"

Format: dvd
Trajanje: 1:01 min
Jezik: srpski (titlovano)

Porudžbina

Sergej Nikolajevič Lazarev je autor 25 knjiga o duhovnom putu čovekovog razvoja. Više od dvadeset godina on istražuje zakone Vasione i vezu između naših osećanja, to jest  unutrašnjeg stanja bića uopšte uzev, sa onim što se dešava u našem okruženju. U ovom ciklusu predavanja autor govori o osnovnim aspektima svog sistema, o najvažnijim zapažanjima i zaključcima do kojih je došao, kao i načinima i metodama za prevazilaženje problema i bolesti. Ona su namenjena kako zdravim tako i bolesnim ljudima, kako početnicima tako i naprednim čitaocima. U njima autor pruža odgovore na najvažnija pitanja, koja predstavljaju osnov za razumevanje zakona života i čovekove sudbine. 


Odlomak iz predavanja

Neke od tema iz predavanja:

 • Kako nas ustaljeni verski stavovi udaljavaju od vere u Boga?
 • Koje su istine kodirane u Bibliji?
 • Šta je greh? Koje su posledice greha?
 • Kako da sami harmonizujemo svoju dušu?
 • U čemu je smisao Hristovog učenja?
 • Šta je potrebno učiniti da bismo ozdravili?
 • Šta nas sprečava da se promenimo?
 • Šta je molitva i kako se pravilno moliti?
 • U čemu je suština judaizma i hrišćanstva?
 • Šta je to ljubav prema Bogu?
 • Koji je smisao pokajanja?
 • Kako pravilno postiti?
 • Šta je žrtva i kako se pravilno žrtvovati?

Predavanje S.N. Lazareva "Harmonična porodica"

Predavanje S.N. Lazareva "Harmonična porodica"

Porudžbina

Odlomak iz predavanja

Mart 2016. godine
Format: dvd
Trajanje: 1:03:37 min.
Jezik: srpski (titlovi)

Svako želi da živi u srećnoj i skladnoj porodici jer je ona jedan od najvažnijih izvora iz kog se napajamo ljubavlju, radošću, podrškom, brigom, pažnjom, inspiracijom. Ona takođe doprinosi našem razvoju i pomaže nam da prebrodimo najteže situacije.

Da bismo stekli i sačuvali srećnu porodicu, neophodno je da imamo mnogo unutrašnje energije;  isto tako je važno da u porodici postoje ljubav i poštovanje, jer ako se pojavi potreba za promenom, tad ćemo imati podršku da se menjamo.

Međutim, često naše emocije, karakter i unutrašnje usmerenje ometaju porodičnu sreću. Kako naučiti da pomažemo jedni drugima i budemo srećniji, a da ne taložimo bes i ogorčenost u sebi? S.N. Lazarev nam otkriva važnu i značajnu problematiku porodičnih odnosa putem predavanja gde odgovara na pitanja čitalaca.

Neka od pitanja:

 • Kako pravilno treba da se ponaša muž ukoliko je žena razdražljiva i agresivna? Kako pomoći ženi da promeni karakter?
 • Suprug i ja smo posvećeni samousavršavanju, ali ne uspevamo da se kontrolišemo niti da budemo uzajamno trpeljivi. Kako prevazići stanje razdražljivosti i nezadovoljstva koje u nama izaziva bračni partner?
 • Očekujemo bebu. Moj muž pokušava da se bavi biznisom, ali bezuspešno. Opsesija tim poslom je kao neka zatrovanost, jer nam proždire novac i vreme...Šta činiti?
 • Zašto mi je, s obzirom na moju gordost i agresivnost, Bog dao tako divnog muža – on poseduje nezemaljsku dobrotu, čistu i svetlu dušu.
 • Nisam udata i nemam lični život. Nedavno mi se pojavio strah od mogućnosti da uđem u emotivnu vezu. Zašto je rad na sebi doveo do tako čudnih posledica?
 • Šta je potrebno da uradim kako bi mi se probudila želja za zasnivanjem porodice?
 • Kako treba da se ponaša žena u svađi s mužem kad ima osećaj da je u pravu? Kako kontrolisati svoje emocije?
 • S mužem i detetom živim kod svojih roditelja. Sve vreme se svađam s majkom, neprestano joj nešto zameram. Kako da harmonizujemo naše odnose?
 • Zašto se tokom trudnoće pogoršavaju odnosi, pojavljuju sukobi, nesuglasice iako se smatra da trudnoća i rođenje deteta treba da ujedine porodicu?
Predavanje S.N. Lazareva "Suština sistema br.2"

Predavanje S.N.Lazareva "Suština sistema 2"

Format: dvd
Trajanje: 1:11 min
Jezik: srpski (titlovano)

Porudžbina

Sergej Nikolajevič Lazarev je autor 25 knjiga o duhovnom putu čovekovog razvoja. Više od dvadeset godina on istražuje zakone Vasione i vezu između naših osećanja, to jest  unutrašnjeg stanja bića uopšte uzev, sa onim što se dešava u našem okruženju. U ovom ciklusu predavanja autor govori o osnovnim aspektima svog sistema, o najvažnijim zapažanjima i zaključcima do kojih je došao, kao i načinima i metodama za prevazilaženje problema i bolesti. Ona su namenjena kako zdravim tako i bolesnim ljudima, kako početnicima tako i naprednim čitaocima. U njima autor pruža odgovore na najvažnija pitanja, koja predstavljaju osnov za razumevanje zakona života i čovekove sudbine. 


Odlomak iz predavanja

Neke od tema iz predavanja:

 •     Koji su uzroci najveće krize savremene civilizacije?
 •     Pod kojim okolnostima se završava razvoj?
 •     Zašto bolest ne treba prihvatati kao zlo?
 •     Kako se dobro može pretvoriti u zlo?
 •     Šta je podsvesna agresija, šta je u njenoj osnovi i kako je prevazići?
 •     Na koji način funkcioniše sistem samoregulacije polja?
 •     Od kakve je važnosti jednostavno razumevanje zakona postojanja?
 •     Kakva osoba može da prevaziđe bolest?
 •     Čime se lečenje duše razlikuje od lečenja tela?
 •     Od čega započinje proces promene samog sebe?

Film "Slika života"


Predavanje S.N.Lazareva "Slika života"


Format: dvd
Trajanje: 49 min.
Jezik: srpski (titlovano)

 Porudžbina

Odlomak iz filma

Sergej Nikolajevič Lazarev je autor mnogobrojnih knjiga koje govore o duhovnom putu čovekovog razvoja. Dugi niz godina, on se bavi istraživanjem veza između unutrašnjeg stanja  duše i sudbine. U svojim knjigama govori o tome kako čovekovo ponašanje utiče na zdravlje, budućnost i potomstvo. Njegove ideje su se oblikovale u sistem odnosa prema svetu i definisanje čovekovog mesta u Vasioni.

„Slika života“ je predivan film o potpuno različitim ljudima i teškim životnim situacijama u kojima su se našli, kao i o sistemu znanja koji su počeli da primenjuju. Ovo je film o novom pogledu na život; o doživljaju sveta na sasvim nov način, zahvaljujući kome ćete pronaći inspiraciju za ono što vam je nekada izgledalo nemoguće.


„Sve vreme tražimo recept za sreću i uputstvo za isceljenje, a ne želimo da uložimo nimalo truda u životu. Međutim, čovek jedino ličnim angažovanjem može da poboljša svoj život. Potrebno mu je samo pružiti priliku za to. Priliku da spozna zakone Vasione, priliku da promeni svet, svoj karakter i svoje emocije“.

S.N. Lazarev

Predavanje S.N. Lazareva "Suština sistema"


Predavanje S.N.Lazareva "Suština sistema 1"

(održano u novembru 2014. god.)

Format: dvd

Trajanje: 1:23:42

Jezik: srpski (titlovano)

Porudžbina

Tokom više od 20 godina, Sergej Nikolajevič Lazarev istražuje poredak Vasione i uzajamnu povezanost naših osećanja, našeg unutrašnjeg stanja sa onim što se dešava u našem okruženju. Tokom svih ovih godina akumulirala se ogromna količina važnih informacija izloženih u knjigama, na predavanjima i seminarima.

Ljudi, koji se tek sad upoznaju sa istraživanjima S.N. Lazareva, ne mogu odmah da obuhvate celokupan sistem njegovog znanja, a pogotovo ne mogu da pristupe njegovoj efikasnoj primeni u praksi. Zbog toga je Sergej Nikolajevič odlučio da održi seriju predavanja "Suština sistema", u kojoj su dati odgovori na najvažnija pitanja koja predstavljaju temelj za razumevanje zakona života i ljudske sudbine.

Autor govori o početku svog istraživačkog puta, o najvažnijim zapažanjima i zaključcima, kao i o tome kako je uspeo da objedini nauku i religiju.

Odlomak iz predavanja

Neke od tema iz predavanja:

 • Šta je duša? Šta je svest? Šta su osećanja? Šta je sudbina?
 • Šta je univerzalni algoritam Vasione? U čemu je suština tog algoritma?
 • Kako izgleda čovekovo biopolje?
 • Šta je san?
 • Odakle se pojavljuje bolest? Kako je prevazići?
 • Šta je nasleđe?
 • Da li postoji porodična karma? Koliko je jaka povezanost između rođaka?
 • Koje su sličnosti i razlike u konceptima kao što su karma i greh?
 • Kakvo je značenje obrezanja?
 • Kako su uzajamno povezani svest i podsvest?
 • Kako voleti sebe?
 • U čemu je suština fenomena vidovitosti?

Donacije

U posljednje vrijeme, mnogi koji me prate, posebno oni koji žive u drugim zemljama, pisali su mi da bi željeli da plate za moje knjige i DVD izdanja, jer ih nisu mogli naći u svojoj zemlji. Ukoliko se odlučite podržati moj rad, informacije potražite ovdje.

Novosti

Uputstva za rad na sebi
Dugo vremena nisam razumeo, zašto ljudi, koji su pročitali moje knjige, ne mogu ili neće da shvate šta se sa njima dešava i šta treba da rade?

Informacije za početnike
Prva stvar koju treba da shvate novajlije ovo nije ezoterija u običajenom smislu riječi, ovo nije bajka, ovo nije fantazija.

Sve novosti »

Kontakt

Želite nas kontaktirati ili imate određeno pitanje? Popunite kontakt formular.

Distributeri S.N. Lazareva u regionu:

Distribucija Hrvatska lazarev.croatia@gmail.com Telefon: +385 98 629 869
Viber: +385 95 8960222 FB stranica 

Distribucija Slovenija snlazarev.slovenija@gmail.com Tel./Viber: +386 512 099 60
FB stranica

Distribucija BiH at@blic.net • Telefon: +387 65 910 944

Distribucija Crna Gora lazarev.montenegro@gmail.com Tel./Viber:+382 69 637 379

Distribucija Makedonija kliment_miko@yahoo.com Tel./Viber: +389 715-845-66